Bedrijven

Het doel van Carl Ottow is altijd een snel en verantwoord herstel van de betrokken medewerker. Hij zal altijd helder en open communiceren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn therapie zijn. Hierdoor weet elke partij steeds waar hij of zij aan toe is. Door de doelgerichte aanpak van Carl Ottow zijn de kosten van een dergelijk traject zeer overzichtelijk. Het grote voordeel zit hem in een versneld herstel van de medewerker in combinatie met een effectieve aanpak van de klachten.

Hoe ziet een traject er mogelijk uit?

1. U overlegt met uw medewerker en daarna neemt u direct contact op met Carl Ottow.
2. Deze zal na wat korte vragen aan u direct contact opnemen met uw medewerker. Deze ontvangt per e-mail een vragenformulier waarna een afspraak voor een intake gemaakt kan worden.
3. Na de intake en een of twee behandelsessies stelt Carl Ottow een plan van aanpak op met de voorgestelde behandeling en de kosten. Indien zinvol en gewenst kan Carl Ottow parallel aan zijn begeleiding een behandeling door een psycholoog voorstellen.
4. Na akkoord start het traject.
5. Bij beƫindiging van een traject (of zoveel eerder als nodig) zal Carl Ottow een verslag opstellen met daarin zijn bevindingen en eventuele adviezen voor vervolg