Particulieren

Bij Carl Ottow staat uw snelle en verantwoorde herstel altijd voorop. Hij zal helder en open communiceren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de therapie zijn zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

De werkwijze is als volgt:

1. U neemt contact op met Carl Ottow en deze zal  na een korte inventarisatie een afspraak met u maken of per e-mail een vragenlijst toesturen.
2. In het tweede geval; na ontvangst van de vragenlijst neemt Carl Ottow contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake.
3. Na de intake en een of twee behandelingen bepaalt u in onderling overleg hoe de behandeling kan worden voortgezet. Carl Ottow geeft dan ook aan hoeveel behandelingen hij nodig denkt te hebben en in welke frequentie.