Visie

Carl Ottow benadert de mens als geheel. Dat betekent dat in zijn visie fysieke klachten hun oorzaak kunnen vinden in mentale problemen en dat dus mentale klachten kunnen worden aangepakt met een fysieke benadering van het individu; Carl Ottow noemt dit “fysieke begeleiding van mentale processen”. Uitgangspunt hierbij is een behandeling met aandacht voor het individu, geen apparaten maar echte persoonlijke begeleiding. Belangrijk voordeel van deze persoonlijke aanpak is dat er ook inzicht wordt verschaft in de samenhang tussen psyche en fysiek en eventuele arbeidsgerelateerde problematiek.

Klachten komen hierdoor in een breder perspectief te staan. De fysieke klacht wordt snel verholpen en vaak kan de betrokkene ook de mentale druk beter het hoofd bieden. Indien nodig verschaft de aanpak ook duidelijkheid over welke aanvullende trajecten eventueel ingezet kunnen worden. Doel is altijd een lange termijn oplossing.

Kortom: Carl Ottow is in staat om door middel van niet-apparatieve fysiotherapie mensen sneller te laten herstellen van bepaalde mentale of fysieke klachten. Het uiteindelijke doel van deze behandeling is dat de betrokkene op een verantwoorde manier sneller weer aan het arbeidsproces kan deelnemen. Dit is positief voor de werkgever én voor de medewerker zelf.